IDMC mbËshtetet nga

KALENDARI

25–26
PRILL
2019

6–10

MAJ

2019

Vizitë studimore 5-ditore në vendet e kujtesës në Ballkanin Perëndimor

Workshop V me mësuesit e historisë nga e gjithë Shqipëria

BOTIME

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2019 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube