IDMC mbËshtetet nga

KALENDARI

18–21
MARS
2019

20–27

SHKU.

2019

Edicioni 4 i aktivitetit: Ditët e Kujtesës

Vizitë studimore në vendet e kujtesës në Shqipëri

BOTIME

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2019 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube