Memory Alive in Arts and Multimedia
Dialog mBI të shkuarën

Shfaqja e dokumentarëve

 

 

 

2016

2017

2015

2018

2019

2020

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube