IDMC is supported by

CALENDAR

22–31
OCT.
2018

30

OCT.

2018

Competition Winners:
Ask Your Grandparents 3

Annual Event:
Memory Days 2018

PUBLICATIONS

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2018 Institute for Democracy, Media & Culture

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube