IDMC is supported by

CALENDAR

8

JUNE

2019

7

JUNE

2019

Workshop with History Teachers

Screening:
"Udha e qumështit"

PUBLICATIONS

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2019 Institute for Democracy, Media & Culture

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube