IDMC is supported by

CALENDAR

20–27
FEB.
2019

15

DEC.

2018

Memory Alive: Dialogue about the Past, in Elbasan

Memory Alive: Dialogue about the Past, in Elbasan

PUBLICATIONS

RESEARCH

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2019 Institute for Democracy, Media & Culture

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube