Humori si formë rezistence gjatë regjimit komunist

NJOHJA E të rinjve ME Të KALUARëN KOMUNISTE

#Humori / #Rinia / #IDMCon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një nga veçoritë kryesore të artit gjatë regjimit komunist ishte edhe humori. Ai bënte pjesë në atë çka shteti kontrollonte rreptësisht dhe që e përdorte për të mbushur jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare. Humori kishte një rol të rëndësishëm në veprimtaritë artistike të teatrove, estradave, revistave, publikimeve apo librave. Një valë humori e gjerë dhe e organizuar u përhap në Shqipëri sidomos pas viteve '70, duke e propaganduar atë për të shpalosur sukseset e Shqipërisë në fushat e ndryshme të zhvillimit ekonomik. Po ashtu humori filloi të godiste edhe fenomene të ndryshme shoqërore, të cilat kishin në qendër vese të ndryshme që haseshin shpesh në jetën e përditshme.

Gjithsesi përtej larmisë dhe sasisë së produkteve humoristike, humori në shprehjet e tij të ndryshme asnjëherë nuk u ngrit në goditjen e niveleve të larta të udhëheqjes. Ne synojmë që nëpërmjet disa takimeve të shtrojmë pika dhe tematika kyçe mbi temën e humorit në komunizëm. Karikatura, barcaleta e tregime humoristike, estrada dhe skeçi janë disa nga këto tematika.

  • Hyrje në trajnimet "Humori si formë rezistence gjatë regjimit komunist"

    21 tetor 2021, Internet – Filloi cikli i trajnimeve mbi temën e humorit gjatë regjimit komunist. Historiani Pjerin Mirdita trajtoi me të rinjtë konceptet kryesore dhe bazën e trajnimeve të ardhshme në këtë fushë, përkatësisht: Karikatura, skeçi dhe estrada, tregime humoristike dhe barcaleta.

    Të rinjtë drejtuan pyetje mbi kërkime shkencore në këtë fushë, mbi krahasime të humorit midis vendeve të ndryshme brenda Bashkimit Sovjetik etj.

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube