Komunizmi përmes dokumenteve arkivore
Workshop me mësues historie të shkollave të mesme


 

2017

2018

2019

2020

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube