Konferenca "Mitet komuniste në Shqipëri,
përpara dhe pas ndryshimit të sistemit
"

18 SHKURT 2022

#ditëtekujtesës2022

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube