Ngritja e kapaciteteve të mësuesve dhe të rinjve
bashkëveprimE për edukimin historik

2022

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube