Partneri zyrtar:

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë mbështetet nga

Fondacioni gjerman Konrad Adenauer

 

 

 

 

 

 

Partnerë të tjerë

në Shqipëri:

në Europë:

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube