RESEARCH

Albania: A Need for Dialogue with Media Outlets on Internships

 

Viti: 2016

 

Anketë: Journalism Education in Albania

 

Viti: 2015

Ky studim paraqet perceptimet e studentëve të gazetarisë në Shqipëri përpara se ata të punësohen në një redaksi. Të dhënat bazohen në një anketë të përpiluar në kuadrin e Anketës Ndërkombëtare për Studimet në Gazetari nëpër Botë. Studimi vë në dukje problemet kryesore që ndeshen në fushën e gazetarisë, sipas studentëve, dhe punët kërkimore që nevojiten të kryhen për t'i zgjidhur këto probleme. Anketa, e zhvilluar me 465 studentë në 2015-ën, u jep përgjigje pyetjeve se si e vlerësojnë studentët profesionin e gazetarit, rolin në shoqëri dhe praktikën e tyre në punë, dhe cilat janë disa nga rreziqet e mundshme me të cilat përballet gazetaria?

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2019 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube